Játékszabályzat 2018-04-24T11:06:54+00:00

„Penny Market Fan Game Fradi” Nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

  1. A Program szervezője

Az “Penny Market Fan Game Fradi Nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék/Nyereményjáték) szervezője a Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület, 5. számú főút, 21. km cégjegyzékszám: 13-09-072999 továbbiakban: Szervező)

  1. Résztvevők

A Nyereményjátékban részt vehet minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú természetes személy, aki rendelkezik érvényes Penny Fan Game kártyával (továbbiakban: Résztvevő).

A Penny Fan Game kártya igényléséhez, a Fan Game kártyával kapcsolatos játékszabályzat és a játékkal, a nyereményekkel kapcsolatos egyéb tudnivalók a fradinyeremeny.penny.hu oldalon érhetőek el.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, a Penny Market Kft. üzleteiben őrző-védő szolgáltatást ellátó cégek munkatársai, a Penny Market Kft. részére karbantartási tevékenységet végző cégek munkatársai, a Penny Market Kft. részére diákmunkát végző munkatársak, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

  1. Játék menete:

A Játékban a fenti feltételeknek megfelelő minden olyan személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Penny Market lentebb felsorolt üzleteiben, Penny Fan Game kártyával vásárol 2017.08.28-2018.05.20. közötti időtartamban legalább 2.000,- Ft értékben. A vásárlások alkalmával bármilyen terméket vásárolhatnak a Játékosok. A Játékban való részvétel szempontjából azok a vásárlások számítanak, ahol a vásárlás végösszege legalább a 2.000,-Ft-ot eléri. A 2.000,-Ft –ot meghaladó vásárlások is egy vásárlásnak számítanak a Játékban való részvétel szempontjából. Fenti feltételeknek megfelelő, több alkalommal történő vásárlások több vásárlásnak minősülnek, melyekkel a Játékosok a nyerési esélyüket növelhetik. A Játékban való részvételhez külön regisztráció, külön adatfeltöltés, jelentkezés nem szükséges.

A Játékban részt vevő Penny Market üzletek listája:

1 1087, Budapest, Hős utca 9
2 1182, Budapest, Üllői út 661.
3 1102, Budapest, Kolozsvári u. 55.
4 1108, Budapest Sibrik Miklós út 23.
5 1191, Budapest Ady Endre út 32-40
6 1033, Budapest, Huszti út 36.
7 1181 Budapest, Margó Tivadar u. 31,
8 1135 Budapest, Jász u. 105,
9 1076 Budapest, Garay tér 20,
10 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 41-43,
11 1086 Budapest, Könyves Kálmán krt. 62-64,
12 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54,
13 1144 Budapest, Füredi u. 37.
14 1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 69,
15 1152 Budapest, Régi Fóti út 66-68,
16 1203 Budapest, Topánka u. 7,
17 1133 Budapest, Véső u. 11,
18 1134 Budapest, Váci út 9,
19 2030 Érd, Budai út 24.
20 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 133-135.
  1. Játék időtartama:

A Nyereményjáték 2017.08.14. napjától -2018.05.20. napjáig tart.

  1. Nyertesek és nyeremények:

A Nyertesek kihirdetésére hetente kerül sor az adott időszakon belüli, a fenti feltételeknek megfelelő vásárlások között. A Nyeremények a véletlenszerűség elve alapján működő szoftveren keresztül kerülnek kisorsolásra üzletenként.

GROUPAMA ARÉNA
ÖSSZES FÉRŐHELY: 23704 fő
Pirossal jelölt rész: Penny Market Családi Szektor, férőhelyek száma: 2016 fő

Nyeremények: összesen 50 darab családi jegy (1 darab felnőtt és 1 darab 14 év alatti gyermek részére szóló jegy), amely a Groupama Arénában megrendezésre kerülő alábbi meccsekre való belépésre jogosít:

FanGame nyereményjáték Játszanak
Azonnali nyeremény FRADi és ellenfele Meccs időpontja
2018. év
február 12 – 18 FRADI Honvéd FC február 24 19:30
február 26 – március 4 FRADI Balmazújváros március 10 17:00
március 5 – 11 FRADI Puskás Akadémia március 17 19:30
március 26 – április 1 FRADI Mezőkövesd április 7 14:30
FRADI Paks
FRADI Haladás
FRADI Vasas
FRADI Diósgyőri VTK

Nyeremény kihirdetése: Azonnali nyereményként kerül kihirdetésre az adott időszak vásárlásai között a játékban, résztvevő üzletekben

Nyertesek száma: a Játék ideje alatt összesen 50 fő Nyertes, üzletenként eltérő számú Nyertes kerül kihirdetésre, a Nyertesek száma üzletenként az alábbiak szerint alakul:

Nyertesek száma: Üzletek címe:
2 1087 Budapest, Hős utca 9
1 1182 Budapest, Üllői út 661.
1 1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út
1 1108 Budapest Sibrik Miklós út 23.
1 1191 Budapest Ady Endre út 32-40
1 1033 Budapest, Huszti út 36.
1 1181 Budapest, Margó Tivadar u. 31,
1 1135 Budapest, Jász u. 105,
2 1076 Budapest, Garay tér 20,
1 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 41-43,
2 1086 Budapest, Könyves Kálmán krt. 62-64,
1 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54,
2 1144 Budapest, Füredi u. 37.
1 1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 69,
1 1152 Budapest, Régi Fóti út 66-68,
1 1203 Budapest, Topánka u. 7,
1 1133 Budapest, Véső u. 11,
2 1134 Budapest, Váci út 9,
1 2030 Érd, Budai út 24.
1 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 133-135.
  1. Az azonnali nyereményekkel kapcsolatos tájékoztatás:

Nyereményjátékban kizárólag az előzetesen meghatározott időszak alatti és a jelen Játékszabályzat előírt feltéteknek megfelelő vásárlások vesznek részt.

A Nyereményjátékban nem vesznek részt azok a Penny Fan Game kártyával történt vásárlások, amelyek a Nyereményjáték utolsó napját követően történtek és azok sem, melyek nem felelnek meg jelen Játékszabályzatban foglalt előírásoknak.

  1. Játékból kizárásra kerülnek:

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például az ajándéksorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen a csoport tagjaitól.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatják a Játékból azokat a játékosokat, akik nem felelnek meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

  1. Nyeremények átvétele:

A Nyereményeket a Nyertesek a Penny Market Kft. Budapest, Könyves Kálmán krt.-i üzletéhez tartozó parkolóban vehetik át.

A Nyeremény átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv/nyilatkozat készül, melynek egy példánya a Nyertesnél marad. A Nyeremény átadásáról, átvételéről fotó/videofelvétel készülhet, melyet a Szervező a weboldalán és a Facebook oldalán is közzétesz. A Nyertes a nyereményéről írásban a Szervezővel egyeztetett formában és módon lemondhat. A Nyeremény lemondása kizárólag írásban történhet meg, melynek konkrét formáját, megtételének módját a Szervező határozza meg. A Nyereményt átruházó nyilatkozat kizárólag abban a formában érvényes és hatályos, amelyet a Szervező határoz meg.

A nyeremények felhasználásával kapcsolatos további tudnivalók:

További információ a wwww.fradinyeremeny.penny.hu oldalon található. A Fradi meccsekre szóló jegyek felhasználásával, a szurkolói kártya kiváltásával kapcsolatos bővebb információk a Fradi hivatalos oldalán érhetőek el. A meccsek látogatásához regisztrációs adatlap kitöltése és vénaszkenner igénybevétele szükséges, mely alapján kerül sor a szurkolói kártya kiállítására. A vénaszkenner használata ittas, bódult állapotban nem lehetséges.

A Nyeremény, vagyis a jegyek átvételéhez ( felnőtt és gyermek jegy átvételéhez is) Fradi szurkolói kártya, regisztrációs adatlap kitöltése is szükséges a meccs előtt legalább két munkanappal. A helyszínen a Nyertes, illetve a jegyet felhasználók (felnőtt és gyermek) iratait ellenőrizhetik, ezért a jegy igénybevételéhez szükségesek a Nyertes ( a jegyeket felhasználó felnőtt és a 14 év alatti gyermek) személyes iratai ( személyi igazolvány, lakcímkártya).

  1. Adatvédelem

A Játékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játékosok adatait a Szervező tartja nyilván és kezeli a Penny Fan Game Játék keretében megadott szempontok és tájékoztatás alapján, Penny Fan Game Játékokban való részvétel céljából. Adatkezelési szám: NAIH-63573/2013.

A Játékosok tudomásul veszik és a Játékban való részvételükkel önként, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén az általuk megadott adatokat minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének kommunikációjában azokat felhasználja. A hozzájárulásuk kiterjed a Szervező közösségi oldalain, honlapján illetve valamennyi információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével történő kommunikációs formákra a 2001. évi CVIII. törvényben rögzítettek szerint.

A kommunikáció során a Szervező a Nyertes fotóját, nevét és nyertességének tényét tünteti fel. A Nyertes a Szervező kommunikációs anyagain való megjelenítéssel kapcsolatban ellenszolgáltatásra nem jogosult.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi, a hatályos magyar adatvédelmi törvény és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését (zárolását), helyesbítését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az adatkezelés időtartama a Penny Fan Game Játékokban való részvétel lehetőségének biztosításához szükséges időtartam, illetve ameddig a Játékos nem kéri személyes adatainak törlését (mely egyben a Penny Fan Game Játékokban való részvétel lehetőségének megszűnését is jelenti az adott Játékos vonatkozásában).

A Játékos személyes adataival kapcsolatos nyilatkozatait (ideértve különösen, amennyiben személyes adatai jövőbeni felhasználásához a Játékos nem járul hozzá), kérelmeit a Penny Market Kft. felé teheti meg írásban a Penny Market Kft. 2351 Alsónémedi Pf. 12. postai címre küldött levél formájában. Az adatkezeléssel kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Szervező adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatában érhető el.

  1. Egyéb tudnivalók:

A Szabályzat módosításának, valamint a Játékra történő felhívás visszavonásának jogát a Szervező fenntartja, a Szervezőt az említettekkel kapcsolatban indokolási kötelezettség nem terheli. A jelen Szabályzat megváltozásáról a Szervező a Játékosokat a korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja.

A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Nyeremények más termékre vagy másik Nyereményre nem cserélhetők be és készpénzre, utalványra nem váltható be. A Nyertes a Nyereményéről lemondhat és azt átruházhatja a Szervezővel egyeztetett módon és formában.

A Nyereményekhez tartozó esetleges adó- és / vagy illetékfizetési kötelezettséget, valamint a Nyeremény átadása helyszínére történő eljuttatásának szállítási és egyéb költségeit a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A Szervező felelőssége kizárólag a jegyek kisorsolásáig és azok a Nyertesek részére történő átadásig terjed, így nem vállal felelősséget a jegyek felhasználásával, a szurkolói kártya igényléséhez szükséges biometrikus adatok, vénaszkenner használatával kapcsolatos eljárásért, sem az ezzel kapcsolatos adatkezelésért.

A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat a www.penny.hu internetes oldalon került közzétételre.

A Szervező ezen játéka a Facebook oldalán is elérhető, melynek részvételi szabálya a Penny Market Facebook oldalán érhető el.

Alsónémedi, 2018. február 19.

Penny Market Kft.

Szervező